top of page

VOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden​

 

Gegevensbescherming

In overeenstemming met organieke wet 3/2018, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u over het volgende: De persoonsgegevens die vrijwillig in dit formulier worden weergegeven, zullen deel uitmaken van een gegevensbestand dat eigendom is van de VERENIGING LA XIXA TEATRE met adres C /Rambla del Raval 34, 08001-Barcelona en zal worden beheerd door LA XIXA TEATRE om het beheer van de activiteiten die deze organisatie in het algemeen biedt, te vergemakkelijken. Dit concept omvat het doorverwijzen van informatie over de activiteiten die door de organisatie worden georganiseerd, de verspreiding en de algemene communicatie van de entiteit. In het geval van het verstrekken van deze informatie, wordt ervan uitgegaan dat u uw toestemming geeft zodat deze wordt gebruikt om communicatie te verzenden met betrekking tot de activiteiten die worden uitgevoerd door LA XIXA TEATRE. Met de mededeling van uw persoonlijke gegevens geeft u ook toestemming om deze door te geven aan openbare besturen en andere samenwerkende entiteiten van LA XIXA TEATRE. U kunt op elk moment de gegeven toestemming intrekken en de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door een e-mail sturen naarlaxixa@laxixateatre.org met een uitdrukkelijk verzoek om uw gegevens te verwijderen, vanaf het e-mailadres dat u uw toestemming voor gebruik wilt intrekken.

Disclaimer

Rebelah Project Partners onderhoudt deze website om de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en het beleid van de Europese Unie in het algemeen te verbeteren. Ons doel is deze informatie actueel en nauwkeurig te houden. Als er fouten onder onze aandacht worden gebracht, zullen wij trachten deze te corrigeren. De Commissie aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op deze site.Deze informatie is:

●  is slechts van algemene aard en is niet bedoeld om de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit te behandelen;

●  niet noodzakelijkerwijs volledig, volledig, nauwkeurig of actueel;

●  soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van de Commissie geen controle hebben en waarvoor de Commissie geen verantwoordelijkheid draagt;

●  geen professioneel of juridisch advies (als u specifiek advies nodig hebt, moet u altijd een gekwalificeerde professional raadplegen).

Privacybeleid

Gegevensbeschermingsbeleid, EU-regelgeving inzake gegevensbescherming, e-services.

bottom of page