top of page

OVER REBELAH

Het project REBELAH - Religion, beliefs and laicity in cultural heritage to foster social inclusion in adult trainings - is een tweejarig strategisch Erasmus+ partnerschap waarbij 6 organisaties in 4 landen betrokken zijn: Storytelling Centre (NL), Rijksuniversiteit Groningen (NL), Elan Interculturel (FR), Kepes (HU), Ibn Battuta Foundation (SP) en La Xixa Teatre (SP) als projectcoördinator.

CONTEXT EN BEHOEFTEN

De uitsluitingsverhalen die in heel Europa de kop opsteken, dringen soms ook leeromgevingen binnen en kunnen een negatieve invloed op studenten van religieuze en etnische minderheden hebben. In een trainingsgroep met 15 volwassenen in Spanje zouden 3 deelnemers zich ongemakkelijk voelen als er een moslim of een Roma-leerling aanwezig is; in Frankrijk respectievelijk 2 en 3, in Nederland elk 1; en in Hongarije zou meer dan de helft van de groep zich ongemakkelijk voelen met een moslim of een Roma-leerling in de klas (Speciale Eurobarometer 493, 2018). In een dergelijke context is kan cultureel erfgoed als een instrument ingezet worden om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke waarden en zo samen een veilige leeromgeving op te bouwen.

Grup_Rebelah_.jpeg

DEELNEMERS

REBELAH is gericht op: trainers in volwasseneneducatie, volwassen studenten, activisten, sleutelfiguren in verschillende gemeenschappen, lokale minderheden, beleidsmakers, erfgoedorganisaties en organisaties in volwasseneneducatie.

Rebelah_RutaMozaika-4.JPG

DOELSTELLINGEN

In het kader van trainingen voor volwassenen zullen we:

●      inclusie, diversiteit en non-discriminatie bevorderen, met name ten aanzien van religieuze minderheden

●      De sociale en educatieve waarde van het Europees cultureel erfgoed en zijn potentieel om interreligieuze coëxistentie tot stand te brengen, bevorderen.

●      Competenties van trainers en docenten in het volwassenen onderwijs uitbreiden en ontwikkelen om inclusie te bevorderen via hun onderwijspraktijk, met name in cultureel diverse leeromgevingen.

METHODOLOGIE

De partners brengen methoden en expertise in die zich bewezen hebben inclusieve leeromgevingen te bevorderen: Critical Incident Methodology, Forum Theatre, Process Work, Storytelling, Cognitieve Gedragstherapie en Metacognitieve Therapie. Deze methoden zijn nuttig om vaardigheden van trainers, docenten en studenten op te bouwen om conflicten, discriminerend gedrag en moeizame culturele interactie aan te pakken.

OUTPUTS

✦ "Bevordering van inclusieve leeromgevingen door cultureel erfgoed: Toolkit voor trainers van volwassenen. De toolkit bestaat uit een interactieve kaart met verhalen in verschillende formaten over cultureel erfgoed, infosheets en een activiteitenhandboek met gerelateerde teambuilding activitieten.

✦ "Inclusie, religie en overtuigingen in seculiere leeromgevingen voor volwassenen: een train de trainer handboek.” De inhoud van het handboek omvat een theoretische inleiding over de educatieve waarde van cultureel erfgoed om inclusieve leeromgevingen te creëren met speciale aandacht voor religie en overtuigingen, gevolgd door modules over verschillende instrumenten die relevant zijn voor de trainer om interculturele competenties te verwerven. Elke module werkt  als een "leerreis van zelfontdekking" waarin trainers zich bewust kunnen worden van hun erfgoed, hun identiteit, hoe dit hun onderwijspraktijk beïnvloedt en hoe ze hun onderwijspraktijk inclusiever kunnen maken.

Rebelah_CanCalopa---4.JPG

ACTIVITEITEN

Tijdens het project zullen we workshops en conferenties houden en relevante tools creëren voor onderwijzers en gemeenschapsleiders.

 

Al onze activiteiten worden bijgewerkt via onze sociale netwerken, onze mailinglijst en onze blog.

Rebelah_Museu.JPG
bottom of page