top of page
CercleRecurso 5COLORS.png
Associació La Xixa Teatre

Spanje

La Xixa Teatre Association is een non-profit organisatie opgericht in 2010 met als doel het onderzoeken, ontwikkelen en vermenigvuldigen van educatieve en theatrale middelen als middel voor sociale transformatie. Wij geloven dat onderwijs op alle leeftijden de sleutel is voor sociale verandering naar een wereld met gelijke kansen. Onze activiteiten zijn gericht op de volgende onderwerpen:  

●  Schoolonderwijs, vroegtijdig schoolverlaten, preventie van risicogedrag bij jongeren; 

●  Interculturele communicatie, racisme, vreemdelingenhaat, sociale integratie en integratie;

●  Gender, gelijkheidsbeleid en seksuele diversiteit;

●  Vredescultuur en coëxistentie, actief burgerschap, burgerzin en plaatselijke ontwikkeling.

De missie van La Xixa is het creëren van ruimtes voor empowerment door middel van participatieve methodologieën, procesgerichte psychologie en Theatre of the Oppressed om processen van individuele en collectieve transformatie te genereren in contexten van sociale kwetsbaarheid. Participatieve methodologieën stellen een groep met uiteenlopende belangen in staat een steeds grotere rol te spelen in de analyse van hun eigen werkelijkheid en besluitvorming, waardoor alle betrokkenen cruciale actoren worden in hun eigen ontwikkeling. Procesgerichte psychologie richt zich op het ontwikkelen van een staat van bewustzijn; d.w.z. het helpen van individuen en groepen om bewustzijn te creëren over hoe zij hun ervaringen waarnemen en beleven, en geeft hen instrumenten om te leren hun aanpak te veranderen. Theatre of the Oppressed stelt theater in dienst van het onderwijs. Wij verzorgen workshops voor diverse groepen, trainingen voor trainers en artistieke acties op lokaal en internationaal niveau. Wij zijn een multidisciplinaire en multiculturele groep medewerkers, opgeleid op het gebied van sociale wetenschappen, pedagogie en kunst. De diversiteit binnen ons team verrijkt ons sociaal en creatief werk, en dat houdt ons in permanente training en leren.

4.png
KÉPES

Hongarije

De missie van Képes Alapítvány is om verschillende doelgroepen te helpen hun sociaal emotionele leercompetenties (SEL) te ontwikkelen. Wij onderzoeken, passen/ontwikkelen, evalueren en promoten SEL-programma's en -initiatieven.

Wij vinden dit gebied belangrijk omdat is aangetoond dat SEL-competenties de prestaties op school en op het werk verbeteren en bijdragen tot een betere aanpassing in het dagelijks leven. Deze vaardigheden kunnen worden aangeleerd en ontwikkeld en kunnen kansarmen helpen om "de kansen te verslaan" - met meer zelfeffectiviteit en motivatie om te leren, met meer flexibiliteit, het stellen van realistische doelen en goede probleemoplossende vaardigheden kunnen zij meer bereiken dan hun leeftijdgenoten met dezelfde kansarme achtergrond. Wij zetten programma's op voor degenen die deze vaardigheden het meest missen en die weinig kans hebben om toegang te krijgen tot dergelijke opleidingen. We richten ons ook op de professionals die met deze doelgroepen werken (bv. maatschappelijk werkers, jeugdwerkers).

Fotos rebelah.png
VERHALEN CENTRUM

Nederland

Storytelling Centre gelooft in de kracht van verhalen vertellen. Wij zijn er ook van overtuigd dat er in een evenwichtige, cultureel diverse samenleving ruimte moet zijn voor ieders verhaal; zeker in tijden van interculturele spanningen! In een steeds veranderende samenleving zien wij het als een noodzaak om een platform te bieden voor al die verhalen, in het theater en in de samenleving, en om mensen aan te moedigen zich te verbinden via verhalen. Dat is onze missie. 

 

De afgelopen jaren heeft Storytelling Centre tal van activiteiten ontwikkeld op het gebied van storytelling. Het centrum is inmiddels nationaal en internationaal bekend als opleidingscentrum, festivalproducent, producent van urgente voorstellingen van jonge verteltalenten en als promoter van culturele diversiteit en verbinding tussen verschillende culturele achtergronden.

1.png
​Élan Interculturel

Frankrijk

ELAN INTERCULTUREL is een organisatie die is opgericht door een groep professionals die geïnteresseerd zijn in de uitdagingen van interculturele ontmoetingen en coëxistentie. Het doel van onze organisatie is om bij te dragen aan de interculturele dialoog om de culturele diversiteit beter te ervaren. 

Als laboratorium voor interculturele methodologieën heeft élan interculturel tot taak een holistische visie op cultuur (psychologisch en sociaal-antropologisch) te bevorderen en innovatieve pedagogische methoden voor te stellen om de reflectie te bevorderen en vaardigheden en competenties voor de interculturele dialoog te ontwikkelen. Om bij te dragen tot een diversere samenleving, nemen wij deel aan internationale samenwerkingsprojecten die tot doel hebben nieuwe pedagogische methoden te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt in diverse opleidingen voor verschillende doelgroepen (maatschappelijk werkers, opvoeders, leerkrachten, gezondheidswerkers, enz.) Als opleidingsorganisatie maken wij gebruik van interactieve onderwijsmethoden en niet-formele pedagogieën (toepassing van literatuur, theater, improvisatie, kunst) die creatieve, toegankelijke en motiverende leerervaringen bieden.

3.png
Rijksuniversiteit Groningen

Nederland

De Rijksuniversiteit Groningen is een onderzoeksuniversiteit met een mondiale blik, diep geworteld in Groningen, Stad van Talent. Kwaliteit heeft al vierhonderd jaar de hoogste prioriteit, en met succes: de universiteit staat momenteel in of rond de top 100 op diverse invloedrijke ranglijsten.

5.png
Stichting Ibn Battuta

Spanje

Fundació Ibn Battuta is een in 1994 opgerichte non-profitorganisatie die op nationaal niveau sociale, culturele, educatieve en werkgelegenheidssteun verleent aan migranten voor een volwaardig en echt burgerschap. Ons werk is ook gebaseerd op het geven van een plek aan deze mensen in de Europese samenleving om discriminatie en racisme te voorkomen.

 

De doelstellingen van de stichting zijn:

●  Sociale, culturele, onderwijs- en werkgelegenheidssteun verlenen aan migranten, in het bijzonder die van Marokkaanse oorsprong.

●  De diversiteit van jongeren en vrouwen in de Europese samenleving bevorderen, met name op het gebied van cultuur, onderwijs, sport en werkgelegenheid, waarbij discriminatie en racisme worden vermeden met het oog op een volwaardig inclusief en reëel burgerschap.

●  Begrip en cultuur bevorderen door wederzijdse kennis, respect, interactie, participatie en coëxistentie.

●  De betrekkingen met Marokko en de Arabische landen bevorderen via samenwerkingsprojecten op het gebied van werkgelegenheid, opleiding en andere, alsmede via culturele en educatieve activiteiten en reizen die de figuur van de reiziger Ibn Battuta versterken.

bottom of page