top of page
CercleRecurso 5COLORS.png
Associació La Xixa Teatre

Spanyolország

A La Xixa Teatre Association egy 2010-ben alapított nonprofit szervezet, melynek célja olyan oktatási és színházi eszköztár kutatása, fejlesztése és terjesztése, mely elősegítheti a társadalmi átalakulást. Hiszünk benne, hogy az oktatás minden korban a társadalmi változás kulcsa és az út az egyenlő esélyek világa felé. A szervezet tevékenysége az alábbi témákra irányul:   

 • Iskolai edukáció, korai iskolaelhagyás, kockázatos magatartás megelőzése fiatalkorúaknál;

 • Interkulturális kommunikáció, rasszizmus, idegengyűlölet,, társadalmi befogadás és integráció; 

 • Gender, egyenlőségi törekvések és szexuális diverzitás;

 • Békés együttélés, aktív állampolgárság, civil felelősségvállalás és helyi közösségfejlesztés.

A La Xixa küldetése, hogy a részvételi módszerek, a folyamatorientált pszichológia és az elnyomottak színháza segítségével elősegítse az egyéni és kollektív változást a társadalmi kiszolgáltatottság kontextusában. A részvételi módszertanok lehetővé teszik, hogy a különböző érdekekkel rendelkező csoportok nagyobb szerepet kapjanak saját valóságuk és döntési folyamataik elemzésében, és így saját fejlődésük aktív szereplőivé váljanak. A folyamatorientált pszichológia középpontjában a tudatosság fejlesztése áll, vagyis abban segít az egyéneknek és a csoportoknak, hogy tudatosságot ébreszt bennük aziránt, hogyan élik meg és látják saját tapasztalataikat, és eszközöket ad nekik arra, hogy megtanuljanak változtatni a problémáik megközelítésén. Az Elnyomottak Színháza a színház eszközeit állítja az oktatás szolgálatába. Különböző csoportoknak tartunk workshopokat, trénerképzéseket és művészi akciókat szervezünk helyi és nemzetközi szinten. Multidiszciplináris és multikulturális csoport vagyunk, akik a társadalomtudományok, a pedagógia és a művészetek terén rendelkeznek végzettséggel. A csapatunk sokszínűsége gazdagítja társadalmi és kreatív munkánkat, és ennek köszönhetően mi is folyamatosan képződünk és tanulunk.

4.png
KÉPES

Magyarország

A Képes Alapítvány küldetése, hogy különféle célcsoportokat segítsen a szociális érzelmi tanulási (SEL) kompetenciáik fejlesztésében. Célunk ezen készségeket - közvetlenül vagy közvetve - fejlesztő kezdeményezések, programok kidolgozása, adaptálása, hatékonyságának mérése, népszerűsítése. Fontosnak tartjuk ezt a területet, mivel a szociális érzelmi tanulás kompetenciák javítják a tanulási és munkahelyi teljesítményt, illetve segítenek a hétköznapi életben való alkalmazkodásban. 

Programokat hozunk létre azok számára, akiknek leginkább hiányoznak ezek a készségeik, és akiknek kevés esélyük van arra, hogy hozzáférjenek ilyen jellegű képzésekhez. Azokat a szakembereket is megcélozzuk, akik ezen célcsoportokkal dolgoznak (pl. szociális munkások, ifjúságsegítők). 

Többnyire önkéntesekkel dolgozunk (jelenleg körülbelül 15 önkéntesünk van), és az egyes projektekhez kapcsolódóan külső szakértőket is bevonunk.

Eddigi munkáink:

 • Megnéztük, hogyan lehet a történetmesélés technikáit intergenerációs tapasztalatcsere elősegítésére használni (Aladdin és az intergenerációs lámpa).

 • Szociális érzelmi tanulási programot fejlesztettünk álláskereső számára (SELFEE projekt).

 • Az egészségügyben dolgozók és szociális munkások számára olyan gyakorlatokat dolgoztunk ki, melyek segíthetnek számukra elkerülni a kiégést és erősíthetik a lelki ellenálló képességet (rezilienciát). (RESICARE projekt).

 • Kialakítottunk olyan tréning programokat, melyek fejlesztik az ifjúsági segítők szociális érzelmi készségeit és segítenek számukra a klienseikkel való határok meghúzásában (IRIS projekt).

 • Közösségépítő projektet indítottunk önszerveződő önkéntes csoportok hálózatának létrehozásával (COBU).

 • Létrehoztunk három online kurzust a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak, amelyek a foglalkoztathatóság szempontjából rendkívül fontos szociális érzelmi készségeket fejlesztik, éspedig a prezentációs készségeket, a csapatban való dolgozás készségét és a stresszkezelési képességet (OPENSEL projekt).

Fotos rebelah.png
Storytelling Centre 

Hollandia

A Storytelling Centre hisz a történetmesélés erejében. Meggyőződésünk továbbá, hogy egy kiegyensúlyozott, kulturálisan sokszínű társadalomban mindenki története számára helyet kell biztosítani; különösen a kultúrák közötti feszültségek idején! A folyamatosan változó társadalomban szükségszerűnek tartjuk, hogy a színházban és a közösségben mindezen történeteknek platformot biztosítsunk, és arra ösztönözzük az embereket, hogy a történeteken keresztül kapcsolódjanak egymáshoz. Ez a mi küldetésünk.  

Az elmúlt években a Storytelling Centre számos programot fejlesztett ki a történetmesélés módszerét használva. A központot ma már országos és nemzetközi szinten is ismerik oktatási központként, fesztivál szervezőként és fiatal történetmesélő tehetségek fellépéseinek szervezőjeként, valamint a kulturális diverzitás és az eltérő kulturális háttérből érkezők közötti kapcsolatépítés támogatójaként.

1.png
​Élan Interculture

Franciaország

Az Élan Interculturel egyesületet egy csoport szakember alapította, akiket különösen foglalkoztatnak az interkulturális találkozások és együttélés nehézségei. Egyesületünk célja, hogy hozzájáruljon a kultúrák közötti párbeszédhez a kulturális sokszínűség jobb megéléséhez.  

Az interkulturális módszertanok „laborjaként” az Élan Interculturel küldetése a kultúra holisztikus megközelítésének népszerűsítése (pszichológiai és szocioantropológiai szempontból) és hogy olyan innovatív pedagógiai módszereket fejlesszen ki, amelyek lehetőséget adnak a gondolkodásra és az interkulturális dialógushoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztésére. A sokszínű társadalom kialakításához való hozzájárulás érdekében nemzetközi együttműködési projektekben veszünk részt, amelyek célja olyan új oktatási módszertanok kidolgozása, amelyek különböző célcsoportokra (szociális munkások, pedagógusok, tanárok, egészségügyi szakemberek stb.) szabhatók. Képzőszervezetként interaktív oktatási módszereket és nem formális pedagógiákat alkalmazunk (irodalom, színház, improvizáció, művészet alkalmazása), amelyek kreatív, hozzáférhető és motiváló tanulási élményt nyújtanak.

3.png
University of Groningen

Hollandia

A Groningeni Egyetem kutatóegyetem, melynek globális világnézete mellett mélyre nyúló gyökerei vannak Groningenben, a tehetség városában. Az elmúlt négyszáz évben mindig is a minőség volt az elsődleges nálunk, és ez meg is hozta a sikert: az egyetem jelenleg több befolyásos ranglistán is az első 100-ban vagy annak környékén szerepel.

5.png
Ibn Battuta Alapítvány

Spanyolország

A Fundació Ibn Battuta egy 1994-ben alapított nonprofit szervezet, amelyet nemzeti szinten hoztak létre, hogy szociális, kulturális, oktatási és foglalkoztatási támogatást nyújtson a migránsoknak a teljes körű befogadás és a teljes értékű állampolgárság érdekében. Munkánk alapja az is, hogy a diszkrimináció és a rasszizmus elkerülése érdekében elősegítsük ezen emberek beilleszkedését az európai társadalomba.

 

Az alapítvány céljai a következők:

 • Szociális, kulturális, oktatási és munkakeresési segítségnyújtás a bevándorlóknak, különös tekintettel a marokkói származásúakra.

 • A sokszínű fiatalság és a nők helyzetének előmozdítása az európai társadalomban, különös tekintettel a kultúra, az oktatás, a sport és a munkakeresés szféráira, hogy ne érje őket diszkrimináció vagy rasszizmus, miközben állampolgárságra várnak.

 • A megértés elősegítése a kölcsönös ismeretek, a tisztelet, az interakció, a részvétel és az együttélés révén.

 • Kapcsolatépítés Marokkóval és más arab országokkal együttműködési - például a foglalkoztatást támogató - projekteken keresztül, valamint kulturális és oktatási programok és utak szervezésével, melyek középpontba állítják a nagy utazó, Ibn Battuta alakját.

bottom of page