top of page

REBELAH-RÓL

A "REBELAH - Vallás, hitrendszerek és laicitás a kulturális örökségben: a társadalmi befogadás elősegítése a felnőttképzésben" nevű projekt egy kétéves Erasmus+ stratégiai partnerség, amelyben 4 ország 6 szervezete vesz részt: a Storytelling Centre (NL), a University of Groningen (NL), az Elan Interculturel (FR), a Képes Alapítvány (HU), az Ibn Battuta Foundation (SP) és a La Xixa Teatre (SP) mint projektkoordinátor.

KONTEXTUS ÉS IGÉNYEK

Az Európa-szerte terjedő kirekesztő narratívák a tanulási környezetben is megjelennek és negatív hatással vannak a vallási és etnikai kisebbségi tanulókra. Egy 15 főből álló felnőttképzési csoport tagjai közül Spanyolországban 3-an éreznék kényelmetlenül magukat, ha lenne a csoportban muszlim vagy roma tanuló; Franciaországban 2 embert feszélyezne egy muszlim és 3-at egy roma csoporttárs; Hollandiában ez a szám mindkét esetben 1; Magyarországon pedig több mint a csapat felét zavarná, ha akár muszlim, akár roma tagja lenne a csoportnak (Az Eurobarométer 493. sz. különjelentése, 2018).

Ilyen kontextusban a kulturális örökség megismerése, megértése nélkülözhetetlen eszköz mind az oktatók, mind a tanulók számára, annak érdekében, hogy egy befogadó és biztonságos tanulási környezetet tudjanak kialakítani.

Grup_Rebelah_.jpeg

CÉLCSOPORTOK

Felnőttképzésben oktatók/trénerek, felnőtt tanulók, közösségi vezetők, helyi kisebbségek vezetői és résztvevői, örökségvédelmi szervezetek és felnőttképzési szervezetek.

Rebelah_RutaMozaika-4.JPG

CÉLOK

A felnőttképzésben oktatók kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy csoportjaikban segíteni tudják a befogadó környezet megteremtését (különösen akkor, ha multikulturális csoportokkal dolgoznak).

    • A társadalmai befogadás ösztönzése, a sokszínűség ben rejlő értékek megértése és elfogadása

    • Az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értékeinek népszerűsítése, és az ebben rejlő, az oktatást segítő lehetőségek feltárása

MÓDSZERTAN

A partnerek saját szaktudásukkal és módszereikkel járulnak hozzá a befogadó tanulási környezet megteremtéséhez. Többek között a következő módszerek technikáira építünk: kritikus incidens módszer, fórumszínház, folyamatorientált pszichológia, történetmesélés (storytelling. Ezek a módszerek hasznosak az olyan oktatói/tréneri és tanulói készségek fejlesztéséhez, amelyekkel a konfliktusokat, a diszkriminatív viselkedést és a kulturális sokkot hatékonyan lehet kezelni.

A PROJEKT SORÁN ELKÉSZÜLT KIADVÁNYOK:

✦ “BEFOGADÓ TANULÁSI KÖRNYEZET TÁMOGATÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEN KERESZTÜL” című eszköztár, mely tartalmaz kulturális örökség elemeket bemutató interaktív térképet, információs oldalakat és konkrét, az oktatásban felhasználható gyakorlatokat.

✦ “A BEFOGADÁS, VALLÁS ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG SZEREPE A SZEKULÁRIS FELNŐTTOKTATÁSBAN. Kézikönyv trénerek számára” című kiadvány egy elméleti bevezetővel indul, mely azt mutatja be, hogy miért hasznos a kulturális örökséggel való foglalkozás az oktatásban, hogyan segíthet ez a befogadó tanulási környezet megteremtésében. Az elméleti bevezetőt olyan gyakorlatok leírása követi, melyek segítik a trénereket interkulturális kompetenciájuk fejlesztésében. A gyakorlatok egy „tanulási/önfelfedező út”-on vezetik végig a trénereket, akik ezen utat végigjárva alaposabban megismerhetik saját kulturális örökségüket, gyökereiket, identitásuk fontos elemeit, és rálátást kapnak arra, hogy ezek hogyan befolyásolják tanítási gyakorlatukat, és arra, hogy hogyan tehetik tanítási gyakorlatukat befogadóbbá.

Rebelah_CanCalopa---4.JPG

TEVÉKENYSÉGEK

Az említett két kiadvány összeállításán túl a projekt során helyi workshopokat és egy nemzetközi záró konferenciát is szerveztünk.

 

A projektről a közösségi oldalunkon és a honlapunkon lehet további információt találni.

Rebelah_Museu.JPG
bottom of page